Инструкция по заполнению электронной ведомости

_________________________________________________________________________________

AVN 37 Эта программа для преподавателей или специалистам предметной области создаваемого теста

 

_________________________________________________________________________________

Видео занятие по физкультуре

_________________________________________________________________________________

Как пользоваться программой Zoom для интернет-конференций

Cкачать zoom на компьютер

   

Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнүн студенттерине аралыктан окутуу технологияларын пайдалануу менен билим берүү ишмердүүлүгү жүрүп жатат.